Hazara Culture

سپاسگزاری

محمد اکبر شهرستانی
  2020-05-16


سپاسگذاری

در تهیه این لغت نامه سه زبانه  هزارگی به فارسی و انگلیسی دو و نیم  دهه صرف گردیده است. در این دوره سخت و حساس کسانی بودند که در این راه از خود مایه گذشتند و با شکیبایی این کار مشکل و اساسی را تا به این مرحله رسانیده اند. اول از همه کسانی که مرا در راستای پیشبرد این لغتنامه کمک و رهنمایی نمودند و در حدود یک دهه حمایت بی شاعبه خویش را از این کار دریغ نداشتند آقا و خانم گیرینگ بود. من از این دو شخص صادق و با پشتکار برای رشد هزارگی یک جهان متشکر هستم. به جا است که از جناب عبدالحکیم خان،  استاد طارق مالستانی تشکر نمایم، رهنمایی های استاد مالستانی در اوایل کار روی این لغت نامه، از سالهای 1994 الی  1996  میلادی چراغ راه من بود. خوب به یاد دارم که در کویته در خدمت جناب میرزا محمد عیسی ارزگانی  میرفتم از نصایح و رهنمود های پربار وی مستفید میشدم. از کار و تعهد وی در راستای حفظ فرهنگ هزارگی نهایت مشکور هستم.

علاوتا، در بهبود و انکشاف این واژه نامه از آقای شاه ولی شفایی تشکر میکنم که در سالهای 1999 الی 2000 میلادی بامن روی این لغت مخلصانه کار کرد. آز آقای اسحاق علی محمدی بسیار سپازگزارم،  وی از سالهای 1999، که آن زمان ریس موزیم بلوچستان بود، تا کنون راهنمای من بوده و از علاقه اش به رشد فرهنگ هزارگی هیچ وقت کاسته نشده است. از استاد غلام علی حکمت متشکرم  که این لغتنا مه را در سال 2001 میلادی مرور نموده و نظرات ارزش مند اش را ارائه کرد. در این کار از اثر ارزشمند پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی کمک جسته ام و کار وی در بهبود و حفظ هزارگی ستودنی است.  در آخر باید یاد آور شوم که از جزوه کوچک لغات هزارگی توسط آقای عوض نبی زاده کارگر نیز استفاده نمودم و از زحمات وی در راستای ثبت لغات هزارگی متشکرم.

بعد از سالهای 2004، در پهلوی فعالیت های یومیه، کار روی این لغتامه بصورت نیمه وقت ادامه یافت. در این مرحله از برادر عزیزم داکترمحمد جعفر رضایی متشکرم که همیشه مرا تشویق میکرد. جا دارد که از حوصله و فداکاری همسری عزیزم تشکر نمایم که در طول یک و نیم دهه اخیر با صبر و شکیبای مراحمایت نمود. تمرکز کاری روی این فرهنگ بصورت تمام وخت از سال 2017 شدت گرفت در این زمان خانواده ام تنها مشوق اصلی ام بود. نهایت قدر دانی از برادرانم آقای استاد پویا، محمدعلی زوار و محمد باقر شهرستانی مینمایم که همیشه در کار هزارگی مرا تشویق کردند.

اکنون که این واژه نامه بصورت آنلاین در اختیار مردم قرار گرفته است، از تمام دست اندرکاران این کار بزرگ و سخت یک بار دیگر متشکرم. امید وارم کسانیکه از این واژه نامه استفاده میکنند، ضعف های کار مارا در نظر گرفته، نظرات و پیشنهادات خویش را برای رشد و حفظ هزارگی  به ما ارسال نمایند. کمک شما میتواند برای ما رهنمود خوبی باشد تا از کاستی ها و نواقص کار فعلی برای بهبود این کار در آینده  استفاده نماییم.

 

محمد اکبر شهرستانی

ثور 1399 هجری شمسی، 2020 میلادی

Comments
       

Leave a comment