ݚابه گرگ   /dɑbe guɾg/

  (ݚا-بِه-گُرگ)

  ا ,     n

  نوعی از سمارق۔

mushroom (of a specific kind)
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!