ݚاره   /ɖɑɾʌ/

  (ݚا-رَه)

  ا ,     n

  گروه، دسته، جمعیت (برای جنگ و نزاع)، (مٲخوذ از ”ڈار“ ھندی) ۔

gang, band (for fighting and contention)

Source:

<H. daar
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!