ݚانگهیی   /ɖɑngʌji/

  (ݚانگ-گَه-یِی)

  ص ,     adj

  آدم لاقید، لات، بدمعاش، انسان مجردی که مغرور و ولخرج باشد۔

indifferent, nonchalant, disobediant and unconcerned person
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!