ݚاک   /ɖɑk/

  (ݚاک)

  ص ,     adj

  زمین بایر، سنگزار و کم حاصل؛ زمین خالی از گیاه و علوفه۔

stony and infertile piece of land

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!