ݚاکݖر   / ɖɑkʈʌɾ/

  ( ݚاکݖر)

  داکتر، دکتر

  ا ,     n

  معالج، پزشک، جراح یا معالج امراض انسان۔

doctor, medical practitioner, physician or surgeon

Source:

<E.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!