ݚبل   /ɖʌbʌl/

  (ݚَ-بَل)

  ص ,     adj

  ضخیم، کلفت، ستبر۔

double, thick

Source:

<E. double
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!