ݚبل کدو   /ɖʌbʌl/

  (ݚَ-بَل)

  ف۔ل۔ ,     vi

  دویدن، خیز زدن، با شدت حرکت کردن۔

run; hurry.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!