ݚبلی   /ɖʌblʌj/

  (ݚَب-لَی)

  ا ,     n

  قوطی، ظرف کوچک حلبی۔

box, container (typically of square or rectangular shape)
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!