ݚبلݚبل   /ɖʌbʌl ɖʌbʌl/

  (ݚَ-بَل-ݚَ-بَل)

  ق ,     adv

  دویش، عمل خیز زدن۔

hurriedly
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!