ݚبی   /ɖʌbi/

  (ݚَ-بی)

  ا ,     n

  قوطی فلزی، حلب کوچک (که مواد خوراکه یا آشامیدنی در آن حفاظت میشوند)۔

tin can

مترادف ها

ݚبلی

ݚبی   /ɖobi/

  (ݚ-بِی)

  دبی

  ا ,     n

  رختشوی، کسی که شغلش رختشویی باشد۔

laundery person

مثال

ݚوبی ره بُگی که ای ره خوب بُشویه۔

Tell the washer to wash this very carefully.

Source:

<H. dhobi
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!