ݚل و گون   /ɖʌl u gun/

  (ݚَل-ُو-گُون)

  ا ,     n

  دِسته، گروه (برای نفاق وتنازع)۔

faction and group (for rivalry and conflict)

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!