ݚلباز   /ɖʌlbɑz/

  (ݚَل-باز)

  ا ,     n

  گروه گرا، آنکه به تشکیل دادن تنظیم و گروه نو علاقه دارد۔

one that encourages hostile grouping

مترادف ها

جمپه باز

Source:

<?.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!