ݚله   /ɖolʌ/

  (ݚُ-لَه)

  ݚلی

  ا ,     n

  دلو، سطل رابری (برای کشیدن آب از چاه)۔

bucket (made of rubber)

Source:

<Sk. dola
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!