ݚلی   /ɖolʌ/

  ( ݚُ-لِی)

  ݚله

  ا ,     n

  دلو، سطل رابری (برای کشیدن آب از چاه)۔

bucket (made of rubber).

Source:

<Sk. dola
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!