ݚلݚیغک   /ɖolɖiʁʌg/

  (ݚُل-ݚی-غَک)

  دلݚوغک

  ا ,     n

  تکلیف، ترتیبات دشوار؛ دبدبه، کش و فش۔

difficult arrangement, rush and hurry; fanfare

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!