ݚم   /ɖʌm/

  (ݚَم)

  ص ,     adj

  مهلکه

dangerous

ݚم   /ɖom/

  (ݚُم)

  ا ,     n

  حاذق بودن دوا

remedy, effective medicine
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!