ݚمبوک   /ɖʌmbuk̦,/

  ( ݚَم-بُوک)

  ݚمبک، دمبک

  ا ,     n

  پندیدگی، برآمدگی در بدن در اثر ضربه یا ساییدگی زیاد۔

swelling as a result of a blow
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!