ݚمبک   /ɖʌmbʌk/

  (ݚَم-بَک)

  ا ,     n

  دائره، دف، طبله کوچک (اکثراً با ڈول استعمال می گردد)۔

tambour, tambourine, single drum

مثال

دَ توی خو ݚول ݚَمبَک اَوُردد۔

At his wedding he had brought drum and tambourine.

ݚمبک   /ɖʌmbʌk/

  (ݚَم-بَک)

  ݚمبوک، دمبک

  ا ,     n

  پندیدگی، برآمدگی در بدن در اثر ضربه یا ساییدگی زیاد۔

swelling as a result of a blow
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!