ݚمبک ݚول   /ɖʌmbʌkɖol/

  (ݚم-بَک-ݚول)

  ا ,     n

  طبله و ساز، آلات موسیقی (مخصوصاً دف و طبله)۔

drum, musical instrument
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!