ݚنݚ   /ɖʌnɖ/

  (ݚَنݚ)

  ص ,     adj

  آب راکد، آبی که حرکت و منبع نداشته باشد؛ تگابِ زراعتی، جلگه سرسبز و حاصلخیز۔

stagnant, standing (of water); fertile green plain

مثال

آو ݚَنݚ ایسته یه۔

The water stands still.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!