ݚنݚغر   /ɖʌnɖʌʁʌɾ/

  (ݚَن-ݚَ-غَر)

  ص ,     adj

  بسیار کلان، بد ھیکل، کسی که قد دراز و استخوانی داشته باشد ۔

bulky, very big (awkwardly tall and osseous)

مثال

اُو غدر ݚَنݚَغره۔

She is very bulky.

Source:

<M. dengde(lze)gyr
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!