ݚنݚوپنݚ   /ɖʌnɖ u pʌnɖ/

  (ݚَنݚ-ُو-پَنݚ)

  ا ,     n

  دنده پنج، کنده چوبی که در زیر تایر عقب لاری (در موقع بالا رفتن بر کوتل) میگذارند تا از حرکت تند ارتجاعی اش جلوگیری گردد۔

thick piece of wood put under the rear tire of a lorry to prevent it from rolling backwards

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!