ݚول   /ɖʌwl/

  (ݚَول)

  ا ,     n

  زیبایی، خوبصورتی، قشنگی۔

shape, form; style, fashion design

مثال

او خانه خوب ݚَول دره۔

This home is in a good shape or design.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!