ݚول کدو   /ɖʌwl kʌdo/

  (ݚَول)

  ف۔ل۔ ,     vi

  فیشن کردن، لباس زیبا و تجملی پوشیدن، آرایش نمودن۔

beautify, decorate, apply cosmetics esp. to a woman
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!