ݚونݚل کدو   /ɖunɖʌl kʌdo/

  (ݚُون-ݚَل)

  دوندل کدو

  ف۔م۔ ,     vt

  پالیدن، جستجوکردن، تلاش نمودن برای یافتن چیزی (ھمریشه با ”ڈھونڈنا“ی ھندی)۔

search, seek, try to find out

مثال

یک ساعت شُده که قُربان دَ قَدی کالا ره ݚُونݚَل مونه۔

It is one hour that Qurban is searching (for s.th) in the heap of clothes.

Source:

<H. dhundna
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!