ݚونݚله کدو   /ɖunɖʌllʌ kʌdo/

  (ݚُون-ݚَل-لَه)

  دوندله کدو

  ف۔م۔ ,     vt

  جستجوکردن، پالیدن، تلاش نمودن برای یافتن چیزی (ھمریشه با ”ڈھونڈنا“ی ھندی)۔

seek, search, try to find out

Source:

<H. DhunDna
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!