ݚویی   /ɖoji/

  (ݚُو-یِی)

  ا ,     n

  ملاقه چوبی

wooden spoon
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!