ݚک   /ɖʌk/

  (ݚَک)

  ݚکه

  ا ,     n

  تصادف، تماس و برخورد جزئی دو شی بھم۔

bump, two objects knocking each other
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!