ݚک خوردو   /ɖʌk χoɾdo/

  (ݚَک)

  ف۔ل۔ ,     vi

  تماس حاصل نمودن، شیئی به شیئی دیگری بر خورد و تصادف جزئی کردن۔

bump, knock (of objects or people)
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!