ݚکل   /ɖʌkʌl/

  (ݚَ-کَل)

  ا ,     n

  جن، سایه؛ به اصطلاح فال بینان و رَمّالان مرضی است که در اثر خوردن غذاھای نجس و یا در اثر رسیدن باد اجنبیه و ارواح به انسان برسد۔

jinnee, demon, evil spirit; genius, disorder
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!