ݚکه خور   /ɖʌkʌ χoɾ/

  (ݚَ-که)

  ف۔ل۔ ,     vi

  زخم و صدمه یی که در دست و پا وارد شود و به اثر تصادم به ھر چیزی ایجاد درد کند۔

pain, hurt
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!