ݚگول خوردو   /ɖogul χoɾdo/

  (ݚُ-گُول)

  ف۔ل۔ ,     vi

  به مشکل راه رفتن، لنگان لنگان قدم زدن (مثل آدم پیر و سالخورده)۔

stumble, walk as with a limp (like a weak old person)

Source:

<M. dogolang
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!