ݚݚ   /ɖoɖ/

  (ݚُد)

  ص ,     adj

  نان نیم، غذای نیم خام و سردستی۔

food which has not been cooked enough
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!