ݚݚه   /ɖoɖʌ/

  (ݚ-ݚَه)

  ا ,     n

  نان مخلوط از گندم و خبوبات؛ لبھای آویزان و دراز مخصوصاً ھنگامی که حالت گریه را بخود بگیرد۔

bread made of a mixture of wheat flour and flour of other grains *big and hunging lips (especially when a child is crying)
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!